องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 หมู่ 20,2
   

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายพรหมมา  แก่นพุฒ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ มอบให้กองสาธารณส...

   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
   

22 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลlสำราญใต้ นำโดย นายพรหมมา  แก่นพุฒ นายกองค์กา...

   ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อส่งเส...
   

 วันที่ 21 มีนาคม 2565 องค์การ...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560