องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 




 


  ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สังกัดองค...
    วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เ...
  ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้...
    วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวห...
  พื้นที่สำรวจถนนเส้นจากหมู่ ๒๐ ผ่านหน้าโรงเรียนหนอง...
    นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจถนนเส้นจากห...
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560