องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๖)...
    วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๖)สมัยประชุม สมัยสามัญ สมั...
  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ...
    วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินแ...
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านหนองกุงน้...
    นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท...
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560