องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 8 เม.ย. 2565 ]53
2 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ก.พ. 2565 ]48
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]65
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.พ. 2565 ]46
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ก.พ. 2565 ]55
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ก.พ. 2565 ]46
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]49
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 30 มิ.ย. 2563 ]135