องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 หมู่ 20,2[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 47]
 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 34]
 
   ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อส่งเส...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๖)ส...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 47]
 
  ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เพื่อนำเสนอโครงการของบประมา...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมชี้แจงการส่งเสริมพัฒนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน ข...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 28]
 
  ลงพื้นที่บ้านคำป่าหวายหมู่ 11 ทำการขุดร่องวางท่อระ...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 36]
 
  พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารกีฬา และลงพื้นที่ประเมินซ่อ...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 35]
 
  ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและลงพื้นที่บ้านโคกสำราญ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 40]
 
  ทำบุญครบรอบ 25 ปี อบต.สำราญใต้[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 52]
 
  อบต.สำราญใต้ ร่วมเข้าสกัดเพลิงไหม้ป่าอ้อยบริเวณทาง...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 37]
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องในพื้นที...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 38]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13