องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]27
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]27
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]29
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) (ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) [ 2 ก.ค. 2562 ]28
5 เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 23 ต.ค. 2561 ]28