องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)

    รายละเอียดข่าว

7bahtvnbet44    เอกสารประกอบ ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ