องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ