องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ของ อบต.สำราญใต้    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ