องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือมาตรฐานการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

    รายละเอียดข่าว

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน

     เอกสารประกอบ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ