องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประชาสัมพันธ์ คู่มือสมรรถนะหลัก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ คู่มือสมรรถนะหลัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ