องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายูตำบลสำราญใต้


๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พัฒนาสังคมเเละความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการเเละผู้สูงอายุตำบลสำราญใต้ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

2022-05-24
2022-05-18
2022-05-02
2022-04-22
2022-03-30
2022-03-22
2022-03-21
2022-03-11
2022-03-10
2022-03-08