องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณป่าโคกสนาม หมู่ ๑ บ้านโคกสำราญ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2022-05-24
2022-05-18
2022-05-02
2022-04-22
2022-03-30
2022-03-22
2022-03-21
2022-03-11
2022-03-10
2022-03-08