องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๖)สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๖)สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัย ที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ประ

2022-05-24
2022-05-18
2022-05-02
2022-04-22
2022-03-30
2022-03-22
2022-03-21
2022-03-11
2022-03-10
2022-03-08