องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล


22 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลlสำราญใต้ นำโดย นายพรหมมา  แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  ร่วมกับ กำนันตำบลสำราญใต้ แพทย์ประจำตำบลสำราญใต้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 20 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนตำบลสำราญใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2022-05-24
2022-05-18
2022-05-02
2022-04-22
2022-03-30
2022-03-22
2022-03-21
2022-03-11
2022-03-10
2022-03-08