องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 หมู่ 20,2


วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายพรหมมา  แก่นพุฒ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 หมู่ 20 บ้านหนองกุงน้อย จำนวน 1 หลังคาเรือน และ หมู่ 2 บ้านหนองแสง จำนวน 3 หลังคาเรือน

2022-05-24
2022-05-18
2022-05-02
2022-04-22
2022-03-30
2022-03-22
2022-03-21
2022-03-11
2022-03-10
2022-03-08