องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๖)สมัยประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๖)สมัยประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชั่วคราว) อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

http://www.facebook.com/Samrantai.go.th/posts/1400977523668303

2022-08-02
2022-05-24
2022-05-18
2022-05-02
2022-04-22
2022-03-30
2022-03-22
2022-03-21
2022-03-11
2022-03-10