องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ