องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ [ 11 เม.ย. 2562 ]79
22 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]75
23 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2562 ]77
24 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ [ 4 เม.ย. 2561 ]78
25 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ [ 9 มี.ค. 2561 ]78
26 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ [ 16 ก.พ. 2561 ]79
27 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ [ 12 ก.พ. 2561 ]77
28 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ [ 10 ม.ค. 2561 ]77
29 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ [ 18 ต.ค. 2560 ]81
30 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 24 ส.ค. 2560 ]83
31 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2560 ]80
32 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ [ 6 เม.ย. 2560 ]72
 
|1หน้า 2